Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reindriftsnytt 1/2018

Statsministerbesøk, kvinner i reindrifta, tiltak for å redusere i reinpåkjørsler og tilskudd til feltbarnehage er noen av temaene som årets første utgave av Reindriftsnytt omhandler.

Reindriftsnytt 1/2018Bladet blir nå sendt ut til abonnentene, og Liv Berit Hætta, redaktør, og direktør for avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet, håper at reindriftsnytt skal bidra til å gi riktig informasjon og veiledning til reindriftsnæringa.

I sin leder-artikkel påpeker Hætta at forvaltninga av reindrifta gjennomgår store forandringer når regionreformen reduserer forvaltningsområdet fra fem til tre fylker i løpet av et par år.

Besøk av statsminister og landbruks- og matminister i slutten av april er behørig dekket med bilder fra begivenheten.

Mye av innholdet i Reindriftsnytt er viet nyttig informasjon til de som har reindrift som levevei, som tilskudd til fôring, reduserte avgifter på snøskuter og ATV og bruk av radiosendere som kan varsle om rein som befinner seg nær vei eller jernbanelinje.

Av mer underholdende og informativ lesing kan nevnes artikkelen om Gun Margret Utsi og hennes reinkjøttbedrift i Nordland. Et annet eksempel er omtalen av Ut på vidda-prosjekter, som skal bidra til at også de som ikke er en del av den samiske kulturen får mer kunnskap om reindrifta, naturen, samisk kultur, språk, historie og tradisjoner.

Reindriftsnytt har utkommet siden 1967, og er både på samisk og norsk. Papirutgaven distribueres til nærmere 800 abonnenter.
Bladet kan også lastes ned gratis her.


Kontaktperson

Mer om temaet