Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reinmerker

Reinsdyr (Copyright: Markedsutvalget for reinkjøtt)

All rein i det samiske reinbeiteområdet skal være merket med eierens registrerte merke innen 31. oktober samme år som den er født.

Innenfor det samiske reinbeiteområdet skal reinen øremerkes ved snitt i øret med eierens registrerte merke. I tillegg til øremerke kan øreklips brukes. Øreklips og hårmerking av rein blir brukt som midlertidig merke i situasjoner der eiendomsretten endres, eller der det er behov for midlertidig merke inntil reinen øremerkes med snitt i ørene. Midlertidige merker skal ikke registreres.

Før et reinmerke tas i bruk, skal den godkjennes av en merkenemnd.  I hvert reinbeiteområde er det en merkenemnd bestående av 3-5 medlemmer som skal godkjenne det omsøkte merket før det tas i bruk. Etter godkjenning skal merket kunngjøres. Alle registrerte reinmerker i Norge finnes i et merkeregister. Det finnes også områdevise merkeprotokoller (papirutgave).

Merking av rein og registrering av reinmerke er regulert i Reindriftslovens kapittel 5.

På grunn av personvernreglene er Merkeregisteret på nåværende tidspunkt stengt for innsyn. Vi jobber med å få på plass en forskrift som er nødvendig for at Merkeregisteret igjen skal være tilgjengelig for innsyn.

 • Klagenemnd for merkesaker

  Klagenemnda består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.

  Reindriftsstyret har i sak 510/13 oppnevnt følgende medlemmer til klagenemnda for merkesaker i perioden 2014-2018:

  • Leif Anders Somby, Karasjok (leder)
   Varamedlem er Nancy Porsanger, Tana
  • Idar Brandsfjell, Brekkebygd (nestleder)
   Varamedlem er Hanne-Lena Wilks, Snåsa
  • Mikkel Persen Bongo, Kautokeino
   Varamedlem er Per Thomas Gaup, Kautokeino
  • Marit Kristine M. Hætta Sara, Kautokeino 
   Varamedlem er Aslak J. Eira, Kautokeino
  • Karen Anette Anti-Oskal, Moen
   Varamedlem er Gun Margret Utsi, Trofors


  Reindriftsstyret har i sak 54/18 forlenget funksjonstiden for nåværende klagenemnd for merkesaker til 31.12.2019.

  Reindriftsstyret oppnevner medlemmer til klagenemnda for fire år. Nemnda er sammensatt av 2 medlemmer fra Vest-Finnmark reinbeiteområde, 1 medlem fra Øst-Finnmark, 1 medlem fra Troms og Nordland og 1 medlem fra Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og merkenemndene i de 6 reinbeiteområdene har kommet med forslag på medlemmer.

  Bakgrunnen for opprettelse av klagenemnd for merkesaker fremkommer i Reindriftsstyrets sak 32/07 og er hjemlet i Reindriftslovens §37.

 • Merkenemd

  Ansvaret er flyttet til Fylkesmannen.

Kontakt

Siste nyheter

Lenker