Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nye retningslinjer for utforming av reinmerker

Reindriftsstyret har på møte 6.-7. februar 2017 godkjent retningslinjer for utforming av reinmerker for Vest-Finnmark reinbeiteområde.

reintall (Copyright: colourbox.com)

Tamrein har snitt i ørene som viser eierskapet til dyret.

Hensynet til velordnet reindrift
Merkenemnd for Vest-Finnmark reinbeiteområde har utarbeidet retningslinjer for utforming av reinmerker for forvaltning av merkesystemet i området.
Merkenemnda har ansvaret for å påse at øremerker har en slik form at forveksling og/eller misbruk ikke skal kunne skje. Merkenemnda skal, under ivaretakelse av hensynet til en velordnet reindrift, bevare tradisjonell bruk og utforming av merker, blant annet skal tradisjonelle familiereinmerker bevares for familien.

Innholdet i retningslinjene
I retningslinjene er det definisjoner av begrepene som brukes i reinmerkesaker, hvilke snitt og snittkombinasjoner som kan brukes og hvilke prinsipper som legges til grunn ved behandling av søknad om reinmerke. Som vedlegg følger også hvilke godkjente merkesnitt som finnes i Vest-Finnmark reinbeiteområde.

Merkenemndene
Merkenemndene består av reineiere, og fylkesmannen er sekretariat for merkenemnda. Det finnes merkenemnd i alle de seks reinbeiteområdene.

Mer om temaet

Regelverk