Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Forskning og formidling - reindrift

Forskningsmidlene skal bidra til å skaffe næringsrettet kunnskap som er anvendbar og etterspurt av næring, forvaltning, politikere og øvrig samfunn.

I reindriftsavtalen bevilges det årlig midler til reindriftsforskning og formidling av forskningsresultater.

Det er Reindriftens Utviklingsfond som prioriterer støtte til prosjekter på bakgrunn av søknader som er innkommet innen søknadsfristen. Landbruksdirektoratet avdeling reindrift er sekretariat for Reindriftens utviklingsfond ved søknad om forskningsmidler.

Søknader behandles en gang i året. Søknad skal sendes på særskilt søknadsskjema for forskningsmidler over reindriftsavtalen. Hovedprioriteringer og retningslinjer for forskningsmidler avsatt over reindriftsavtalen angir satsingsområder.