Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Forskning og formidling - reindrift

rein på vidda

Forskning som støttes av Reindriftens utviklingsfond (RUF) skal bidra til ny næringsrettet kunnskap, som er anvendbar og etterspurt av næring, forvaltning, politikere og øvrig samfunn.

RUF-styret setter årlig av midler til forsknings- og formidlingsprosjekter. Midlene lyses ut én gang i året, med søknadsfrist 1. mars.  Søknadene behandles av RUF-styret i juni.

Som RUF-sekretariat er det Landbruksdirektoratet som tilrettelegger for at midlene lyses ut, forbereder styrebehandling av søknadene og følger opp prosjektene.  

Til venstre i menyen finner du søknadsskjema og oversikt over hovedprioriteringer og retningslinjer for forskningsmidlene. Her finner du også RUFs portefølje over pågående og avsluttede forsknings- og formidlingsprosjekter.