Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Forskning og formidling - reindrift

rein på vidda

Forskning som støttes av Reindriftens utviklingsfond (RUF) skal bidra til ny næringsrettet kunnskap, som er anvendbar og etterspurt av næring, forvaltning, politikere og øvrig samfunn.

RUF-styret setter årlig av midler til forsknings- og formidlingsprosjekter. Midlene lyses ut én gang i året. Midler til FoU-prosjekter med start 1. januar 2020 vil lyses ut våren 2019. Søknadsfrist vil være i august/september 2019. Nærmere informasjon samt søknadsskjema vil publiseres i forbindelse med utlysning av midlene.

Som sekretariat for RUF er det Landbruksdirektoratet som tilrettelegger for at midlene lyses ut, forbereder styrebehandling av søknadene og følger opp prosjektene.  

Til venstre i menyen finner du handlingsplan for forskningsmidlene. Her finner du også RUFs portefølje over pågående og avsluttede forsknings- og formidlingsprosjekter.

 

  • .

Kontakt

Siste nyheter