Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Midler satt av til reindriftsfaglig forskning og formidling for 2018

Styret for Reindriftens utviklingsfond (RUF) har satt av en økonomisk ramme for forskningsmidlene for 2018, som vil prioritere de pågående forskningsprosjektene.

Rein på Mjønesfjellet (Copyright: Landbruksdirektoratet)

I sitt møte den 6. november 2017 satte RUF-styret av 3 158 000 kroner til forsknings- og formidlingsprosjekt for 2018. Midlene vil først og fremst prioritere flerårige prosjekter som RUF har gitt støtte til i 2017.

Det er syv pågående prosjekter som forventes å søke RUF om til sammen 3 158 000 kroner i 2018. Den økonomiske rammen som RUF-styret har satt tilsier dermed at det i utgangspunktet ikke er handlingsrom for RUF å bevilge støtte til nye prosjekter i 2018. Situasjonen forventes å være en annen i 2019, da flesteparten av de pågående prosjektene vil være avsluttet.

Tabellen gir en oversikt over forventede omsøke kroner fra RUF fra pågående prosjekter i 2018 og 2019: 

Årstall

Antall pågående prosjekter

Forventet omsøkt beløp

2018

7

3 158 000 kroner

2019

1

150 000 kroner

For å motta støtte for 2018, må prosjektlederne for de pågående forskningsprosjektene sende en søknad med framdriftsrapport til Landbruksdirektoratet.

Søknadsskjemaet og RUF sin strategiplan for forskning og formidling finner du til høyre.

Søknadsskjema med vedlegg sendes til postmottak@landbruksdirektoratet.no innen 1. mars 2018. Søknadene sluttbehandles av RUF-styret i løpet av juni 2018.

 

Kontaktperson

Mer om temaet