Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Forskning og utvikling - reindrift

rein på vidda

Forskning som støttes av Reindriftens utviklingsfond (RUF) skal bidra til ny næringsrettet kunnskap, som er anvendbar og etterspurt av næring, forvaltning, politikere og øvrig samfunn.

RUF-styret setter årlig av midler til forsknings- og utviklingsprosjekter. Midlene lyses i utgangspunktet ut én gang i året. I 2019 er det imidlertid ikke midler på fondet til å lyse ut midler til nye prosjekter.

Som sekretariat for RUF er det Landbruksdirektoratet som tilrettelegger for at midlene lyses ut, forbereder styrebehandling av søknadene og følger opp prosjektene.  

Til venstre i menyen finner du handlingsplan for forskningsmidlene. Her finner du også RUFs portefølje over pågående og avsluttede forsknings- og formidlingsprosjekter.

 

  • .