Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Forskningsprosjekter

Reindriftens utviklingsfond (RUF) har de siste årene satt av mellom 3,5 til 4,0 mill. kroner årlig til forskning og formidling.

Siden år 2000 har RUF støttet om lag 100 forsknings- og formidlingsprosjekter. Her finner du en oversikt over prosjektporteføljen fram til år 2017. 

Nedenfor kan du lese mer om de enkelte prosjekter og publikasjoner som prosjektene har resultert i. Prosjekter som fremdeles pågår finnes du under "under arbeid", og prosjekter som er avsluttet finnes under "avsluttede". Siden er under oppdatering og det blir fortløpende lagt ut informasjon og publikasjoner fra prosjektene.

Norges forskningsråd har også en prosjektdatabase hvor du kan finne informasjon om reindriftsfaglige forskningsprosjekt

 

Prosjekter


Raggovidda vindparks effekter på reinens arealbruk og den lokale reindriften
Hvordan påvirker vindkraftanlegg reindrifta? Dette prosjektet undersøk...