Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Forskningsprosjekter

Reindriftens utviklingsfond (RUF) har de siste årene satt av mellom 3,5 til 4,0 mill. kroner årlig til forskning og formidling.

Siden år 2000 har RUF støttet om lag 100 forsknings- og formidlingsprosjekter. Her finner du en oversikt over prosjektporteføljen fram til år 2017. 

Nedenfor kan du lese mer om de enkelte prosjekter og publikasjoner som prosjektene har resultert i. Prosjekter som fremdeles pågår finnes du under "under arbeid", og prosjekter som er avsluttet finnes under "avsluttede". Siden er under oppdatering og det blir fortløpende lagt ut informasjon og publikasjoner fra prosjektene.

Norges forskningsråd har også en prosjektdatabase hvor du kan finne informasjon om reindriftsfaglige forskningsprosjekt.

Boazodoalu ovdánahttinfoanda (BOF) lea maŋemus jagiid bidjan gaskkal 3,5 ja 4,0 mill. ruvnno dutkamii ja gaskkusteapmái.

2000 rájes lea BOF dorjon sullii 100 dutkan- ja gaskkustanprošeavtta.  Dáppe gávnnat bajilgova prošeavttain mat leat čađahuvvon gitta 2017 rádjái.

Vuollelis sáhtát lohkat eambbo ovttaskas prošeavttaid ja prošeaktabohtosiid almmuhemiid birra.  Prošeavttaid mat ain leat jođus gávnnat "mainna leat bargame", vuolde ja loahpahuvvon prošeavttaid gávnnat "loahpahuvvon” vuolde.  Siiddu leat ođasmahttime ja dohko biddjojit dađistaga dieđut ja prošeavttaid almmuheamit.

Norgga dutkanráđis lea maiddái prošeaktabása gos sáhtát gávdnat dieđuid boazodoallofágalaš dutkanprošeavttaid birra.

 

Prosjekter