Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om reinbeitekonvensjoner

Reinsdyr - vinter (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Det er mellom Norge og våre naboland inngått avtaler eller konvensjoner som regulerer reindrifta i grenseområdene.

Etter reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Sverige har reindrifta i disse land gjensidig rett til hhv vinter- og sommerbeite i det annet land.

Grensa mot Finland er stengt for passering med rein, og konvensjonen gir her bestemmelser som m.a. omhandler bygging av gjerder og regler for tilbakehenting av rein som er kommet over grensa.

Også grensa mot Russland er stengt for passering med rein.

Du finner under menyen til venstre nærmere omtaler av disse konvensjonene og avtalene, med linker til de aktuelle sidene i Lovdata.