Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Enighet om ny reindriftsavtale

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten er den 28. februar blitt enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2017 - 30.06.2018.

Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringa på i alt 118,6 millioner kroner. Dette er en økning på 4,1 millioner kroner sammenlignet med inneværende avtale.