Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ny reindriftsavtale 2019/2020

Ny reindriftsavtale for 2019/2020 mellom Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og staten er på plass. Den har en økonomisk ramme på 136,1 mill. kroner. – De som har reindrift som hovedvirksomhet blir prioritert i årets reindriftsavtale, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Reinsanking (Copyright: Markedsutvalget for reinkjøtt)

Reindrift på heltid prioriteres i den nye reindriftsavtalen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Den nye reindriftsavtalen trer i kraft 1. juli, og øker med 13 mill. kroner sammenlignet med inneværende avtale. De direkte tilskuddene videreføres, og det opprettes en ny tilskuddsordning for kvinnelige siidaandelsledere. Avtalen vektlegger også støtte for å etablere tilleggsnæringer.

Les mer på regjeringen.no

Foto på forsiden: P. O. Skjellan

Mer om temaet