Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Semje om ei ny reindriftsavtale på 123,1 millionar kroner

Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og staten er samde om ei ny reindriftsavtale for perioden 1.7.2018–30.6.2019.

Avtalepartane er samde om ei total ramme for avtalen på 123,1 mill. kroner. Dette er ein auke på 4,5 mill. kroner frå gjeldande avtale.

Du kan lesa meir om avtalen på regjeringa sin nettstad.

Mer om temaet