Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Statens tilbud til ny reindriftsavtale er på 117,5 mill. kroner

Statens forhandlingsutvalg la i går fram tilbud til Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) til reindriftsavtaleforhandlingene. Med en overføring av udisponerte midler fra 2017, er den økonomiske rammen for avtaleåret 2017/2018 lik rammen for inneværende reindriftsavtale.

Vårflytting-2013

 

Statens forhandlingsutvalg foreslår en ramme for avtalen 2018/19 på 117,5 mill. kroner.

Les mer om tilbudet på regjeringens nettsider.