Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ny forskrift om pramming av rein

Formålet med forskriften er å regulere tildeling av plass på pramming til og fra sommerbeitene i Nord-Troms og Finnmark fylke. Forskriften gjelder for siidaandeler i Finnmark og Nord-Troms.

pramming av rein

Vilkår for å få pramme rein er at siidaandelen må ha et faktisk og geografisk behov for å pramme rein. Videre må det være nødvendig infrastruktur på opplastningssted som ivaretar dyrevelferden etter dyrevelferdsloven. Fylkesmannen kan også stille krav til landanlegg for å sikre en rasjonell og sikker opplastning. Siidaandeler som er tildelt prammeplass plikter å være klar til pramming på oppsatt opplastningssted og tidspunkt i henhold til seilingsplanen. Ubegrunnet forsinkelse kan medføre at siidaandelen nektes pramming.

Søknadsskjema legges ut på direktoratets internettsidene i uke 27. Forskriften finnes på www.lovdata.no i løpet av uke 27.

De som har behov for pramming søker til Fylkesmannen i Finnmark på eget skjema innen fristen 15. juli for høstprammingen eller 15 februar for vårprammingen.

Mer om temaet