Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Inntektene i reindriftsnæringen økte fra 2017 til 2018

Totalregnskapet for reindriftsnæringen viser at de totale inntektene i næringen økte fra 2017 til 2018.

Reinsanking (Copyright: Markedsutvalget for reinkjøtt)

 

De produksjonsbaserte inntektene i 2018 økte som følge av et høyere slakteuttak dette året. Statstilskuddene ble redusert og erstatningene økte. Dette kan leses ut av Totalregnskap for reindriftsnæringen, regnskap 2018 og budsjett 2019.

Inntekter

Totale inntekter reindrift 2016–2018


Kostnader

Totale kostnader reindrift 2016–2018


De totale kostnadene i reindriftsnæringen ble redusert med 9 prosent fra 2016 til 2018. Siidaandelenes og tamreinlagenes kostnader ble redusert, mens felleskostnadene økte. Det var kostnader til kjøretøy/maskiner, avskrivninger og utstyr som sto for den største delen av de totale kostnadene i 2018.


Vederlag for arbeid og egenkapital

Vederlag for arb og egenkap reindrift 2016–2018

Totale inntekter minus totale kostnader gir vederlag for arbeid og egenkapital. Vederlagene økte fra 2016 til 2018. Dette kom blant annet som følge av en økning i produksjonsbaserte inntekter og erstatninger, samt reduserte kostnader.

Totalregnskapet for reindriftsnæringen er en årlig rapport om den økonomiske situasjonen i næringen, både for landet som helhet og for de ulike reinbeiteområdene. Rapporten utarbeides som grunnlag for reindriftsavtaleforhandlingene av Økonomisk utvalg, som er oppnevnt av avtalepartene (Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund).»

Foto på forsiden: P. O. Skjellan

Kontaktperson

Mer om temaet