Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Takket alle som har bidratt i reintalltilpassingen

Landbruks- og matminister benyttet anledningen til å takke alle reindriftsutøvere som har tatt belastningen med å tilpasse størrelsen på sin reinflokk med det reintallet som er definert som økologisk forsvarlig.

Dale holdt åpningsinnlegget på Samhandlingskonferansen for reindriftsnæringen i Trondheim – ett av arrangementene i hundreårsmarkeringen for det første samiske stormøtet – Tråante 2017. Landbruksdirektoratet og Norske Reindriftsamers Landsforening (NRL) arrangerer konferansen tirsdag 7. og onsdag 8. februar. 300 personer er til stede på konferansen.

Les mer om Samhandlingskonferansen her

Landbruks- og matministeren takket også NRL og Sametinget for å ha bidratt aktivt i konsultasjonene som er gjennomført i tilknytning at det blir utarbeidet en melding til Stortinget om reindrift.

- Vi kommer ikke til å bli enig om alt, men det er svært nyttig å avklare hva vi er uenige om. Dessuten er det viktig å få klarhet i hvilke prioriteringer dere gjør, understreket Dale.

Areal- og rovviltutfordringer

Konferansen behandler to utfordringer som reindriftsnæringen anser som de viktigste å håndtere for å sikre reindriftens framtid. Dale berørte både utfordringene knyttet til å ha tilgjengelig tilstrekkelig egnede arealer for beiting, kalving og forflytting.

Dale kunne ikke love at ikke andre samfunnsinteresser vinner fram med sine interesser på en måte som reindriftsnæringen anser å være en reduksjon av sine arealer.

- Det kommer til å oppstå situasjoner der reindriftsnæringen føler at de har tapt. Men det vi i resten av samfunnet må bli flinkere til, er å anerkjenne at de inngrep som blir godkjent, faktisk har de konsekvenser for næringen som næringens representanter gir uttrykk for, erkjente Dale.

Tilliten mangler

Han sa også at det er viktig å ha oversikt over hvor mange dyr og hvor mange ynglinger som skjer.

- Men det jeg stadig vekk får høre, er at mange ikke stoler på tellingen. Det er ikke bare et problem for næringen og bygdefolk. Det er også et stort problem både for forskere som blir mistrodd, myndigheter og politikere – fordi det ikke er sterk nok tillit mellom gruppene, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale.