Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Undersider

Tidligpensjon for reindriftsutøvere

Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette generasjonsovergangen i reindriften for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra reindrift.

Medlemsavgift til folketrygden

Reindriftsutøverne skal betale avgift til Folketrygden etter samme sats som lønnsmottakere. Bevilgningen som årlig avsettes over Reindriftsavtalen beregnes ut fra den totale pensjonsgivende inntekt i næringen, og midlene overføres sentralt til Folketrygden.

Sykepengeordningen

Som næringsdrivende har reindriftsutøvere i utgangspunktet bare rett på å få dekket inntil 65 prosent av inntektsgrunnlaget ved sykdom over 16 dager. Den kollektive innbetalingen over reindriftsavtalen til sykepengeordningen dekker tilleggspremien for økning av sykepengene fra 65 til 100 prosent av inntekstsgrunnlaget.

Yrkesskadetrygdedekning

Også reineiere kan bli skadet under sitt arbeid, og derfor vil det være en fordel om reineiere tegner yrkesskadedekning. For å tegne yrkesskadedekning som selvstendig næringsdrivende må man ha en årlig inntekt av arbeid som overstiger folketrygdens grunnbeløp.

Kontakt