Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Medlemsavgift til folketrygden

Reindriftsutøverne skal betale avgift til Folketrygden etter samme sats som lønnsmottakere. Bevilgningen som årlig avsettes over Reindriftsavtalen beregnes ut fra den totale pensjonsgivende inntekt i næringen, og midlene overføres sentralt til Folketrygden.

Ordningen med medlemsavgift til folketrygdfondet innebærer at den enkelte reineier kun trenger å betale en avgift til folketrygden etter samme sats som lønnsmottakere (7,8 prosent). Differansen mellom denne avgiften og avgiften for andre private næringsdrivende (på 10,7 prosent) blir finanisert over reindriftsavtalen.

Ditt lokale NAV-kontor kan gi nærmere orientering om ordningen med medlemsavgift til folketrygden.