Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Tidligpensjon for reindriftsutøvere

Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette generasjonsovergangen i reindriften for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra reindrift.

Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifte og dermed stimulere til nyrekruttering. Videre ønsker man at tidligpensjonsordningen skal stimulere til at reintallet og sysselsettingsstrukturen tilpasses næringens ressurs- og inntektsgrunnlag.

Tidligpensjonsordningen er fastsatt i forskrift om tidligpensjon i reindriften. Satsene for tidligpensjon fastsettes i Reindriftsavtalen. Det ytes 150 000 kr per år i tidligpensjon for enbrukere og 240 000 kr per år for tobrukere.

Ordningen administreres av Landbruksdirektoratet.