Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Sykepengeordningen

Som næringsdrivende har reindriftsutøvere i utgangspunktet bare rett på å få dekket inntil 65 prosent av inntektsgrunnlaget ved sykdom over 16 dager. Den kollektive innbetalingen over reindriftsavtalen til sykepengeordningen dekker tilleggspremien for økning av sykepengene fra 65 til 100 prosent av inntekstsgrunnlaget.

Ordningen er regnet som en kollektiv ordning som ikke gir rett til fradrag på selvangivelsen. Etter hovedregelen skal sykepengegrunnlaget svare til den pensjonsgivende årsinntekten beregnet på grunnlag av gjennomsnittet av pensjonspoengene for de siste tre årene (folketrygdloven § 8-35, andre ledd).

I tillegg til sykepengeordningen har reineierne mulighet til å tegne frivillig tilleggstrygd, som gir rett til sykepenger de første 16 dagene.

Ditt lokale NAV-kontor kan gi nærmere orientering om vilkårene for sykepenger og hvilke rettigheter du har. NAV-kontoret har også søknadsskjema.