Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Yrkesskadetrygdedekning

Også reineiere kan bli skadet under sitt arbeid, og derfor vil det være en fordel om reineiere tegner yrkesskadedekning. For å tegne yrkesskadedekning som selvstendig næringsdrivende må man ha en årlig inntekt av arbeid som overstiger folketrygdens grunnbeløp.

Premien for yrkesskadedekning er 0,4 %. En som har en arbeidsinntekt på 90 000 kroner betaler således ikke mer enn 360 kroner  i premie for å være yrkesskadedekket.

Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er yrkeskadedekket. Dette betyr at du må tilhøre en av de persongruppene som er nevnt i folketrygdloven §§ 13-t til 13-13. De fleste arbeidstakergruppene er yrkesskadedekket gjennom sitt arbeidsforhold (obligatorisk yrkesskadedekket). Selvstendig næringsdrivende og frilansere må tegne frivillig trygd for å få yrkesskadedekning, og dermed rett til særytelser ved yrkesskade.

Ditt lokale NAV-kontor  kan gi nærmere orientering om vilkårene for å tegne yrkesskadedekning og om hvilke rettigheter du ved slik dekning har krav på ved skade i arbeid. NAV-kontoret har også søknadsskjema.