Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om statens fjellstuer

Snøhetta, Dovre_436x174 (Copyright: Kjetil Kjernsmo, Wikimedia Commons)

Statens fjellstuer er enkle overnattingssteder med betjening. Fjellstuene har som hovedoppgave å være sikringsstasjon for folk som ferdes i fjellet.

Fjellstuene i Norge har sin opprinnelse tilbake til 1100-tallet. Fjellstuene i sin nåværende form har eksistert i Finnmark siden ca. 1840. Infrastrukturen i Nord-Norge var på den tiden svært mangelfull, samtidig som behovet for husly i fjellet var stort. Bygging av sikringsbuer, kvarterer og fjellstuer var et ledd i å bedre infrastrukturen i fjellet.

Etter brenningen av Finnmark i 1944 var fortsatt mye av behovet for husly i fjellet til stede, derfor omfattet gjenoppbyggingen av Finnmark også fjellstuene. Da veibyggingen skjøt fart på 1960-tallet ble mange av fjellstuene overflødige. De fleste av Statens fjellstuer ble solgt til private, og drives i dag som private fjellstuer med reiseliv og turisme. I dag har Staten tre fjellstuer, som ligger mellom Alta og Karasjok. Ved siden av oppgaven som sikringsstasjoner, bærer fjellstuene med seg kulturminner fra en tid da kommunikasjonsforholdene var helt annerledes enn i dag. Fjellstuene huser også reineiere som har behov for husly når deres rein beiter i området.

Fjellstuene ligger utenfor bilvei på Finnmarksvidda. For å komme til fjellstuene må man derfor bruke alternativ transport, slik som snøscooter, båt, ATV, sykkel eller hundeslede. Fjellstuene tilbyr enkel overnatting i gjestestuer som har rom med 2-6 køyer. Det er også mulig å få matservering på fjellstuene.

Landbruksdirektoratet betaler ut årlig tilskudd til drift av disse.

  • .

Kontakt