Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til avløsing ved svangerskap og fødsel

Formålet med ordningen er å bidra til å finansiere leie av avløsere i reindriften ved svangerskap og fødsel, og styrke kvinnenes stilling i reindriften.

Tilskudd kan ytes til dekning av faktiske utgifter til lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift. Utgiftene skal være innberettet til kommunekassereren.

Det kan ytes tilskudd til avløsning for både mor og far innenfor et tidsrom på 24 uker før fødsel og inntil 3 år etter fødsel. Dersom barnet dør eller foreldrene ikke har omsorg for barnet kan det ytes tilskudd før fødsel og inntil 6 uker etter fødsel. Søknaden skal fremmes innen 12 måneder etter at avløsing har funnet sted.

Les mer om reglene for ordningen i Forskrift om tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel.