Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Fortsatt krevende beiteforhold for rein i Indre Finnmark

Kriseberedskapsutvalget for Troms og Finnmark følger den krevende beitesituasjonen for rein i Indre Finnmark. Både Øst-Finnmark og østre og midtre sone i Vest-Finnmark er rammet.

Reinsimle-674x279 (Copyright: Markedsutvalget for reinkjøtt)

Beitesituasjonen for reinen på Finnmarksvidda er vanskelig.

Kriseberedskapsutvalget hadde møte i Karasjok 5. februar. Utvalget har utvidet området som er rammet av dårlige reinbeiter til å omfatte midtre sone i Vest- Finnmark. Dette betyr at det nå er slått fast at det er beitekrise på vinterbeitene til distrikt 16 i Øst-Finnmark og østre og midtre sone i Vest-Finnmark.

Berørte distrikter og soner deltok på møtet i Karasjok. De kunne melde om fortsatt dårlige beiter, og de ser heller ikke noe antydning til bedring i forholdene på grunn av snømengdene som har kommet den siste tiden. Utvalget har blant annet diskutert tiltak for å gjøre logistikken enklere for utkjøring av fôr og hvordan midler som er avsatt til kriseberedskap skal prioriteres. Det er berammet nytt møte i kriseberedskapsutvalget 19. februar.

Midler til kriseberedskap
I Reindriftsavtalen 2018/2019 ble det etablert et eget kriseberedskapsfond. Formålet med kriseberedskapsfondet er å forhindre omfattende tap av rein eller andre store dyrevelferdsmessige utfordringer ved beitekriser, der reinbeitedistriktets eller tamreinlagets eget kriseberedskapsfond ikke er tilstrekkelig til gjennomføring av nødvendige tiltak.

Fylkesmannen administrerer ordningen, men skal innhente uttalelse fra kriseberedskapsutvalget før vedtak treffes. Reinbeitedistrikter og tamreinlag kan sende søknad om midler på skjemaet i høyre kolonne.

Har du spørsmål?
Spørsmål om kriseberedskapsutvalget og situasjonen på beitene i Indre Finnmark kan rettes til reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark og Troms.

Se også fylkesmannens nettsider om reindrift

Kontaktperson

Mer om temaet

  • PDF ikonLDIR-672_B.pdf (173 KB)
    Søknad om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften for beitekrisen vinteren 2020