Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Midler til krisefôring forskutteres

Store snømengder skaper fortsatt utfordringer for reindrifta. Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Fylkesmannen i Nordland har meldt inn et behov på 10 millioner kroner for tilskudd til kjøp av fôr og til uttransportering av fôr i mai.

Rein på vandring 674x279 (Copyright: Markedsutvalget for reinkjøtt)

 

Regjeringen har foreslått å øke kriseberedskapsfondet med 10 millioner kroner. I påvente av Stortingets behandling forskutteres midlene fra Reindriftens utviklingsfond (RUF). Dette er klart etter at avtalepartene, NRL (Norske Reindriftsamers Landsforbund) og Landbruks- og matdepartementet, hadde møte 14. mai.

– Det er gledelig at vi får til en forskuttering av midlene, fordi beitekrisa fortsatt er pågående, sier Liv Berit Hætta, direktør i Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet. – Dette betyr at distrikter som har behov for midler til krisefôring av rein kan søke om mer midler.

Gjeldene satser for kjøp av fôr og til uttransportering av fôr videreføres for de distriktene der det er beitekrise. Fylkesmannen i reinbeiteområdet behandler søknader om midler til krisefôring av rein. Landbruksdirektoratet utbetaler innvilgede midler fortløpende til distriktene.

Fortsatt utflygning av fôr
NRL og Landbruks- og matdepartementet velger å fortsette med å prioritere helikopterfrakt i Troms og Finnmark.

– Det er nå behov for å frakte 300 fôrsekker med helikopter, sier Hætta. – Siidaer som er hardest rammet, og som opererer i særlig utsatte og vanskelige områder, skal prioriteres.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark organiserer uttransportering av fôr.

Har du spørsmål om søknad om midler til kriseberedskap eller transport av fôr, kan du kontakte Fylkesmannen i Nordland eller Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

 

Foto på forsiden: T. Gustavsen

Kontaktperson

Mer om temaet