Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Statsråden foreslår 10 millioner ekstra til beitekrisen

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad var mandag 11. mai i Alta og la fram regjeringens forslag om å bevilge ytterligere 10 millioner kroner til beitekrisen som har rammet reindrifta i Nordland, Troms og Finnmark.

Snørik vidde i mai (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Vidda er kritthvit i mai, og viser hvorfor reinen sliter med å finne fôr.


Tidligere er det satt av 40 millioner kroner over reindriftsavtalen for å håndtere beitekrisen denne vinteren og våren.

– Det er gledelig at statsråden foreslår mer midler til kriseberedskap for en hardt rammet næring, sier Liv Berit Hætta, direktør i Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet. – I påvente av Stortingets behandling av forslaget, oppfordrer vi reinbeitedistrikter som fortsatt har beitekrise om å søke om midler til kriseberedskap.

I Alta fikk statsråden orientering fra Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Troms og Finnmark om håndteringen av beitekrisa. Det var spesielt helikopterfrakten av fôr som var i fokus.

Bollestad-i-helikopterhangar-med-reindriftsdirektør-Sunna-Pentha_2 Foto: Landbruksdirektoratet

Bollestad i helikopterhangar med reindriftsdirektør Sunna Pentha.

– Vi har hatt tett kontakt med fylkesmannen, og det har vært faste møter en gang i uka, forteller Hætta. – Det er nødvendig at det finnes et nav som har oversikt. Det er mange aktører i sving og det er viktig at noen holder tråden i dette.

Etter orienteringen i Alta gikk turen videre til fjells for å besøke Bongo siida, som tilhører reinbeitedistrikt 40 Orda. Siidaen er en av de som ble først rammet av beitekrisa, og måtte flytte tidlig ut fra vinterbeitene inne med den finske grensen.

Reindriftsutøverne fortalte om krisa og hvordan de har håndtert denne. Det har vært en tung vinter, og utøverne poengterte at midler til tilleggsfôring og transport har vært av avgjørende betydning for dem og dyrene.

 

 

Bollestad-i-samtale-med-Boazo-sami-siida,-Elen-Solbritt-Utsi-og-Berit-Anne-Eira Foto: Landbruksdirektoratet

Landbruks- og  matministeren, med ryggen til, i samtale med Boazo sami siida, Elen Solbritt Utsi og Berit Anne Eira.

På kvelden ankom statsråden Boazo Sami siida. Berit Anne Sara Eira fra Boazo Sami siida fortalte om reiselivsbedriften. De måtte stenge bedriften på grunn av koronasituasjonen, samtidig om de satser på å utvide bedriften og bygger nytt. Eira var tydelig på at de ser fremover og gleder seg til å komme over i nye lokaler.

Tirsdag 12. mai skulle statsråden besøke Meløy/Utsi siida i distrikt 22, Fiettar, men på grunn av uvær og stengte veier ble det endringer i programmet. Møtet ble avholdt via videomøte i Landbruksdirektoratets lokaler i Alta, og det viser at været fortsatt skaper store utforinger for reindrifta. Statsråden hadde også videomøte med reindriftsutøver Johan Martin Eira fra distrikt 35 Favrrosorda. Han fortalte om sitt distrikts utfordringer i forbindelse med beitekrisa der blant annet kontinuerlig gjeting av dyrene er viktig. Statsråden er meget fornøyd med besøket i nord, og at utøvere har tatt imot henne og delt sine erfaringer.

Nedenfor er det flere bilder fra Landbruks- og matminister Olaug Bollestads besøk i Finnmark denne uka (alle bildene: Liv Berit Hætta).

Bollestad-facetimer-med-Johan-Martin-Eira Foto: Landbruksdirektoratet

Olaug Bollestad facetimer med Johan Martin Eira.

 

Bollestad-forer-rein-i-Bongosiida Foto: Landbruksdirektoratet

 Bollestad-snakker-med-Fiettar,-Marit-Meløy-og-mannen-Iver-Utsi Foto: Landbruksdirektoratet
Bildet til venstre: Bollestad fôrer rein i Bongosiida. Bildet til høyre: Bollestad snakker med Fiettar, Marit Meløy og mannen Iver Utsi.

Kontaktperson

Mer om temaet