Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell

Snøskuterspor (Copyright: Landbruksdirektoratet)

I reindriftsavtalen 2015/2016 ble det innført en ny ordning med tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell. Ordningen gjaldt til og med driftsåret 2019/2020 og er nå gjennomført i samtlige reinbeiteområder. Ordningen ble opphevet 1. juli 2020, og det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell.

Kontakt