Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Konfliktforebyggende tiltak

Rein på Mjønesfjellet (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Tilskuddet kan gis til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen part, herunder konflikter mellom reindrift og øvrig landbruk samt konflikter knyttet til by og rein.

Der partene er enige om det, kan det gis tilskudd til bygging av gjerder som verner innmarksareal, kulturbeite, plantefelt og bebygde områder mot reinbeite. Under spesielle forhold kan det gis tilskudd til andre tiltak som kan virke konfliktdempende i forholdet mellom reindrift og annen part.

Søknad med dokumentasjon sendes til kommunen og fylkesmannen som regional reindriftsmyndighet.

 

 

  • .

Kontakt