Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kvinnerettede tiltak

I reindriftsavtalen kan det gis tilskudd til ulike kvinnerettede tiltak.

Formålet med støtte er å fremme likestilling og styrke kvinnens stilling i reindriften. Det kan gis tilskudd til prosjekter som bidrar til økt verdiskaping, kompetansehevende tiltak og etablering og drift av kvinnenettverk.