Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Siidaandeler og tamreinlag

Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag skal bidra til å fremme en bærekraftig reindrift, kvalitet og produktivitet. Det skal også heve inntekten og virke utjevnende mellom enheter i næringen.

For å få tilskuddet stilles det en rekke vilkår som fremgår av Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag. I ordningen inngår bl.a driftstilskudd, etableringstilskudd, produksjonspremie, kalveslaktetilskudd og ektefelle-/samboertillegg. Søknad skal sendes elektronisk eller på særskilt skjema til fylkesmannen innen 10. april. Fylkesmannens vedtak kan påklages til Landbruksdirektoratet.

NB! I 2017 er fristen utsatt til 10. mai på grunn av tekniske problemer med den digitale løsningen.