Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Siidaandeler og tamreinlag

Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag skal bidra til å fremme en bærekraftig reindrift, kvalitet og produktivitet. Det skal også heve inntekten og virke utjevnende mellom enheter i næringen.

For å få tilskuddet stilles det en rekke vilkår som fremgår av Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag. I ordningen inngår bl.a driftstilskudd, etableringstilskudd, produksjonspremie, kalveslaktetilskudd og ektefelle-/samboertillegg. Søknad om tilskudd skal sendes på særskilt skjema til fylkesmannen innen 10. april. Fylkesmannens vedtak kan påklages til Landbruksdirektoratet.

I 2017 må siidandelslederne bruke papirskjema da elektronisk løsning er utilgjengelig som følge av mangler i fagsystemet.