Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Fortsatt krevende beiteforhold for rein

Store snømengder, harde snølag og lave temperaturer gjør at det fortsatt er krevende beiteforhold for reinen i Troms og Finnmark og Nordland. Langs kysten har det begynt å smelte, men oppe i høyden er det ingen tegn til bedring i beiteforholdene.

Vårflytting-2013

 

Landbruksdirektoratet har denne uka vært på befaring i områdene rundt Kautokeino og møtt utøvere, Fylkesmannen og helikopterselskapet som bidrar med frakt av reinfôr.

– Vi får verdifull kunnskap i møte med utøvere forteller Liv Berit Hætta, direktør i Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet. – Vi har sett på noen av beiteområdene som er rammet, og vi ser at det fortsatt er nødvendig med midler til krisefôring.

Liv Berit Hætta

 Liv Berit Hætta, direktør i Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet, sier at det vil bli  flydd ut 
200 fôrsekker langs flyttleia og til sommerbeitene.

30 millioner kroner til krisefôring
Fylkesmannen i Troms og Finnmark og i Nordland har nå behandlet søknader om midler til krisefôring av rein for april måned. Det er innvilget støtte i april på om lag 5 mill. kroner.

– Landbruksdirektoratet vil foreta utbetaling, og innvilgede midler til kriseberedskap vil være inne på konto til reinbeitedistriktene i løpet av neste uke, forteller Hætta.

Totalt er det innvilget 30 millioner kroner til krisefôring og helikopterfrakt av fôrsekker.

Reinfôr blir flydd ut
Det er nå flydd ut 577 sekker med reinfôr, i hovedsak til vinterbeitene. De fleste reinflokkene er nå på tur til kalvingsområdene og sommerbeite, der det fortsatt er mye snø. NRL og Landbruks- og matdepartementet har derfor bevilget ytterligere 2,5 millioner kroner til å frakte ut reinfôr med helikopter.

– Det er en veldig krevede tid for reindrifta nå, og beitekrisa gjør det ekstra utfordrende med flytting og kalving. I neste uke vil vi derfor fly ut 200 fôrsekker langs flyttleia og til sommerbeitene, sier Hætta.


Fylkesmannen i Troms og Finnmark organiserer helikopterfrakten.

Kontaktperson

Mer om temaet