Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utvidet tilskudd til lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindriften

Tilskudd til etablering av lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindriftsnæringen er nå utvidet med tilskudd til mindre bygg og utstyr.

Lavvo_sommer-674x279 (Copyright: Markedsutvalget for reinkjøtt)

 

I reindriftsavtalen 2019/2020 ble avtalepartene enige om at ordningen med tilskudd til etablering av lærings- og omsorgsbaserte tjenester skal innføres som en permanent ordning. I forbindelse med dette ble tilskuddordningen i reindriftsavtalen 2020/2021 utvidet til ikke bare å gjelde etableringstilskudd, men også tilskudd til mindre bygg og utstyr. Etableringstilskuddet ligger på inntil 50 000 kroner, mens tilskudd til bygg og utstyr kan innvilges med inntil 100 000 kroner.

Frist for å søke er 1. september og 1. februar.

Retningslinjene og søknadsskjema for tilskuddsordningen er oppdatert og revidert. Den nye versjonen av dokumentene ligger ute på Landbruksdirektoratet sine nettsider. (link)

Det nye tilskuddet til mindre bygg og utstyr kan gis både til de som er i etableringsfasen og til de som allerede er etablert. Med bygg og utstyr menes mindre fysiske investeringer, slike som:

  • lavvoer
  • gammer
  • grunnarbeid for kloakk og vann
  • servicebygg (for eksempel lager, kjøkken, toalett og varmestue)
  • utstyr som kjøkkenutstyr, verktøy og gjerder

Mer informasjon finnes i retningslinjene punkt 4.

Hvis du har spørsmål om det praktiske med ordningen kan du kontakte Ethel Seljevold hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark på telefon 97512870 eller epost fmtrese@fylkesmannen.no
Ved spørsmål om regelverket, søknadsskjema eller saksbehandlingen kan du kontakte Maria Ae Solvang hos Landbruksdirektoratet på telefon 78606228 eller e-post maria.ae.solvang@landbruksdirektoratet.no

Kontaktperson

Mer om temaet