Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tiltak mot radioaktivitet

Reingjerde i fjellet (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Kompensasjon for utgifter, merarbeid og økonomisk tap som følge av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt

Kompensasjonsordningen skal sikre at reindriftsutøvere ikke påføres ekstraordinære kostnader som følge av reaktorulykken i Tsjernobyl. Ordningen bidrar dermed til å opprettholde en økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift. Forskriften gjelder for tamreinlag, reinbeitedistrikter og siidaer sør for Saltfjellet.

Les mer om vilkår for ordningen i forskriften: Forskrift om kompensasjon for utgifter, merarbeid og økonomiske tap som reineiere påføres som følge av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt.

Søknad med dokumentasjon sendes til Fylkesmannen.

Buhtadus goluide, lassibargui ja ekonomalaš vahágiidda doaimmaid geažil mat hehttejit rádioaktivitehta bohccobierggus

Buhtadusortnet galgá sihkkarastit ahte boazodolliide eai galgga šaddat liigegolut Tjernobyl reáktorlihkuhisvuođa geažil. Dan bokte ortnet bisuha ekonomalaš ja kultuvrralaš ceavzilis boazodoalu.  Láhkaásahus gusto boazoservviide, orohagaide ja siiddaide  Sáltoduoddara lulábealde.

Loga eambbo ortnega eavttuid birra láhkaásahusas: Láhkaásahus buhtadusa birra goluid, liigebargguid ja ekonomalaš vahágiid ovddas, maid boazoeaiggádat gillájit bohccobierggu radioaktivitehta váidudandoaibmabijuid geažil.

Ohcan oktan duođaštusaiguin sáddejuvvo Fylkkamánnái.

  • .

Kontakt