Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tiltak mot radioaktivitet

Reingjerde i fjellet (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Kompensasjon for utgifter, merarbeid og økonomisk tap som følge av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt

Kompensasjonsordningen skal sikre at reindriftsutøvere ikke påføres ekstraordinære kostnader som følge av reaktorulykken i Tsjernobyl. Ordningen bidrar dermed til å opprettholde en økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift. Forskriften gjelder for tamreinlag, reinbeitedistrikter og siidaer sør for Saltfjellet.

Les mer om vilkår for ordningen i forskriften: Forskrift om kompensasjon for utgifter, merarbeid og økonomiske tap som reineiere påføres som følge av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt

Søknad med dokumentasjon sendes til Fylkesmannen.

  • .

Kontakt