Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Støtte til utviklings- og investeringstiltak - Reindriftens utviklingsfond

Skjemaer

 • LDIR-656Søknad om midler til kvinnerettede tiltak

  Bokmål:
  PDF ikon
 • LDIR-663Tilskudd til feltbarnehage i reindrift

  Bokmål:
  PDF ikon
  Samisk:
  PDF ikon
 • LDIR-668Søknadsskjema for tilskudd til foring og flytting av rein som følge av stengte konvensjonsbeiter

  Bokmål:
  PDF ikon
 • LDIR-669Søknad om tilskudd etter forskrift for Reindriftens utviklingsfond §1-6 andre ledd

  Bokmål:
  PDF ikon
 • LDIR-670Refusjon av kursavgift - Reindriftens utviklingsfond

  Bokmål:
  PDF ikon
 • LDIR-671Søknad om tilskudd ved etablering av lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindriften

  Bokmål:
  PDF ikon
 • LDIR-672Søknad om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften

  Bokmål:
  PDF ikon
 • LDIR-673Søknad om tilskudd til juridisk bistand for reindriften

  Bokmål:
  PDF ikon

Kontakt

Siste nyheter