Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Erstatninger i landbruket

Erstatningsordningene i landbruket er etablert for hendelser og situasjoner der det ikke finnes generelle forsikringstilbud som kan redusere virksomhetenes risiko for økonomiske tap. Noen av ordningene legger også til rette for myndighetenes arbeid med å bekjempe farlige husdyrsykdommer og planteskadegjørere.

Hvert år samler Landbruksdirektoratet store mengder data i det elektroniske fagsystemet for erstatninger i landbruket. Denne nettsiden presenterer statistikk for de ulike erstatningsordningene forvaltet av Landbruksdirektoratet. Statistikken vil normalt bli oppdatert en gang i året, tilpasset frister og sesong for de ulike ordningene.

Statistikk for de totale utbetalingene for alle ordningene (nedenfor) oppgis per utbetalingsår. Noen av sidene for den enkelte erstatningsordning (via menyen til venstre) presenterer tall per skadeår (vekstsesong/beitesesong). Sidene for de forskjellige enkelte ordningene gir også mer informasjon om årsaker, geografisk fordeling og trender.
 

Erstatninger utbetalt i 2017

I kalenderåret 2017 ble det totalt utbetalt 100 658 213 mill. kroner i erstatning og kompensasjon, summert for alle de ulike ordningene. Omfanget av erstatninger etter ordningene med de høyeste utbetalingene, klimabetingede skader og erstatning som følge av sanering av Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA), var omtrent som for 2016. For klimabetingede skader ble det utbetalt 32 mill., hvorav over 2,5 mil. er for saker fra tidligere sesonger i ordningen 'vinterskader på eng' som har blitt behandlet på nytt. For ordninger som gjelder husdyr ble det utbetalt 56 mill. kroner. Hovedsakelig var utbetalingene på grunn av MRSA i svinebesetninger, men en betydelig andel ble også utbetalt på grunn av fotråte i sauebesetninger.

Omfanget av erstatning foregående år

I perioden 2008 til 2017 har det vært varierende omfang av erstatningsutbetalinger i landbruket. Innen perioden har omfanget variert fra 51 mill. kroner i 2009 til 124 mill. kroner i 2012. I de årene hvor det har vært spesielt høy total utbetaling, er årsaken store klimarelaterte tap i planteproduksjonen.

 

Diagrammet viser utbetaling av erstatning i landbruket per år, siste 10 år. Utbetalinger av kompensasjon innen husdyrproduksjonen er ikke inkludert i de presenterte tallene

 

Klikk her for tabell som viser kroner utbetalt per år og per årsak, siste 10 år

 

Mer statistikk for de enkelte ordningene kan du finne oppe til venstre på denne siden. Landbruksdirektoratet fornyer statistikken regelmessig, normalt årlig.

NB: Husk at statistikk og presentasjoner av tall vist på denne siden og på siden for de forskjellige ordningene ikke nødvendig vis er direkte sammenlignbare. Noen tall blir presentert per kalenderår/utbetalingsår og andre tall per skadeår.

Utbetalingsår: Utbetalinger foretatt i perioden 01. januar til 31. desember.
Skadeår: Året (vekstsesong/beitesesong) skaden oppstod. Utbetalingen kan skje samme år eller senere år.