Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Erstatninger i landbruket

Erstatningsordningene i landbruket er etablert for hendelser og situasjoner der det ikke finnes generelle forsikringstilbud som kan redusere virksomhetenes risiko for økonomiske tap. Noen av ordningene legger også til rette for myndighetenes arbeid med å bekjempe farlige husdyrsykdommer og planteskadegjørere.

Hvert år samler Landbruksdirektoratet store mengder data i det elektroniske fagsystemet for erstatninger i landbruket. Denne nettsiden presenterer statistikk for de ulike erstatningsordningene forvaltet av Landbruksdirektoratet. Statistikken vil normalt bli oppdatert en gang i året, tilpasset frister og sesong for de ulike ordningene.

Statistikk for de totale utbetalingene for alle ordningene (nedenfor) oppgis per utbetalingsår. Noen av sidene for den enkelte erstatningsordning (via menyen til venstre) presenterer tall per skadeår (vekstsesong/beitesesong). Sidene for de enkelte ordningene gir også mer informasjon om årsaker, geografisk fordeling og trender.
 

Erstatninger utbetalt i 2018

I kalenderåret 2018 ble det utbetalt i underkant av 1,7 mrd. kroner kroner i erstatning og kompensasjon, summert for alle de ulike ordningene. Erstatning for klimabetinget avlingssvikt etter tørkesommeren 2018 utgjorde alene over 1,6 mrd. kroner. Offentlige pålegg om sanering av husdyrhold som følge av sykdom og smitte førte til utbetaling av erstatning og kompensasjon på i underkant av 33 mill. kroner. Disse utbetalingene var i stor grad knyttet til sanering av MRSA og salmonella i svinebesetninger.

 

Omfanget av erstatning foregående år

I perioden 2009 til 2018 har det vært varierende omfang av erstatningsutbetalinger i landbruket. Innen perioden har omfanget variert fra 51 mill. kroner i 2009 til 124 mill. kroner i 2012. I de årene hvor det har vært spesielt høy total utbetaling, har årsaken i likhet med 2018, vært store klimarelaterte tap i planteproduksjonen.

 

 

 

Klikk her for tabell som viser kroner utbetalt per år og per årsak, siste 10 år

 

Mer statistikk for de enkelte ordningene kan du finne oppe til venstre på denne siden. Landbruksdirektoratet fornyer statistikken regelmessig, normalt årlig.

NB: Husk at statistikk og presentasjoner av tall vist på denne siden og på siden for de forskjellige ordningene ikke nødvendig vis er direkte sammenlignbare. Noen tall blir presentert per kalenderår/utbetalingsår og andre tall per skadeår.

Utbetalingsår: Utbetalinger foretatt i perioden 01. januar til 31. desember.
Skadeår: Året (vekstsesong/beitesesong) skaden oppstod. Utbetalingen kan skje samme år eller senere år.