Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Avlingssvikt 2017

 

For skadeåret 2017 er det utbetalt 67 mill. kroner fordelt på 890 søkere. Året 2017 ble dermed et år hvor utbetalingene var langt over gjennomsnittet. Avlingssvikten var i hovedsak forårsaket av overvintringsskader og mye nedbør. Utbetalingene var størst i Nord Norge og på Vestlandet.

 

Tabell med erstatningsutbetalinger 2017

 

Hvilke produksjoner ble rammet i 2017

I Nordland og Troms, og særlig i sistnevnte, var det store vinterskader på enga, og det ble lave grovfôravlinger. I Rogaland var det en svært regnfull sommer og høst, noe som også medførte vanskelige høsteforhold. I Vestfold og Telemark var det utfordrende høsteforhold for korn, og dette førte til mange erstatningssøknader. Det var også flere søknader fra potetprodusenter, og avlingssvikt i denne vekstgruppen innebærer normalt høye erstatningsutbetalinger pr. sak.

 

Avlingssvikt 2008 - 2017

Utbetalingene knyttet til erstatning for avlingssvikt varierer mye fra år til år. I siste tiårsperiode varierer utbetalingene mellom 6 mill. kroner i 2016 og 90 mill. kr i 2011. Gjennom siste tiårsperiode har vi hatt tre år med erstatningsutbetalinger på over 75 mill. kroner, 2010, 2011 og 2013. Erstatningsutbetalingen i 2010 var et spesielt år, da over 70 prosent av utbetalingene gikk til Troms der grovfôrproduksjonen sviktet.

 

Tabell som viser erstatningsutbetalinger 2008 - 2017

 

Erstatningsordningen ble etablert i 1973 som «Avlingsskadetrygd i jordbruket». Ordningen har vært i stadig utvikling. Ved jordbruksoppgjøret i 2002 ble «Katastrofefondet for plante- og honningproduksjon» gjort om til «Skadefondet for landbruksproduksjon». 

Fra 01.07.2011 ble «Skadefondet for landbruksproduksjon» omgjort til en overslagsbevilgning, kapittel 1150, post 71. En overslagsbevilgning innebærer at utgifter følger av regelverk som Stortinget har fastsatt. Denne type bevilgning gir ikke adgang til å overskride bevilgningen ved å utvide utgiftsgrunnlaget f.eks. ved å øke satser, eller ved å gjøre nye grupper berettiget tilskudd. Eventuelle justeringer av regelverket utenom jordbruksoppgjøret som har bevilgningsmessige konsekvenser, må legges fram for Stortinget.

En overslagsbevilgning baserer seg på et gjennomsnittsår i skadeomfang. År med stort skadeomfang må legges frem for Stortinget som gir tilleggsbevilgning.