Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Erstatning avlingssvikt 2018

Deler av Norge opplevde i 2018 den verste tørkesommeren siden 1947. For skadeåret 2018 ble det utbetalt 1,97 mrd. kroner, og dermed ble dette et år med helt ekstraordinære store avlingstap. Østlandet ble hardest rammet av tørkesommeren 2018, der fylkene Oppland, Akershus, Buskerud, Østfold og Hedmark var de med størst utbetaling av erstatning.

2018 fylkesfordeling

Tabell erstatningsutbetaling for tørkesommeren 2018

Hvilke produksjoner ble rammet i 2018
Det var grovfôrproduksjon som ble hardest rammet i 2018, med totalt en erstatningsutbetaling på 1,4 mrd. kroner. For kornproduksjon ble det utbetalt totalt 496 mill. kroner.

2018 per produksjon (2)

Tabell erstatningsutbetaling fordelt på produksjoner

Erstatningsutbetalinger - historisk

I tiårsperioden 2008-2017 varierer utbetalingene mellom 6 mill. kroner i 2016 og 90 mill. kr i 2011, med et gjennomsnitt på 45 mill. kroner. Erstatningsutbetalingen i 2010 var et spesielt år, da over 70 prosent av utbetalingene gikk til Troms der grovfôrproduksjonen sviktet. Erstatningsutbetalingen for 2018 skiller seg dermed kraftig ut i et historisk perspektiv, både med tanke på den totale erstatningsutbetalingen og antall saker.

2018 per år 2009-2018 utbetaling

Tabell erstatningsutbetaling siste ti år

Antall søknader i 2018

Antall søknader om erstatning varierer fra år til år. Det ble totalt mottatt 14 956 søknader om erstatning av klimabetinget avlingssvikt i 2018, noe som er et ekstraordinært høyt antall. Til sammenligning var det høyeste antall søknader i siste tiårsperiode 2 500 søknader i 2011.

2018 per år 2009-2018 antall

Tabell antall søknader siste ti år

Saksbehandlingstid i 2018
Det var stor oppmerksomhet på at erstatningsutbetalingene skulle skje raskt etter tørkesommeren 2018. For å tilrettelegge for enkel og rask behandling av den store saksmengden hos kommuner og fylkesmenn, måtte det gjøres noen prioriteringer. Veiledninger, omregningstabeller og standarder ble tatt inn i rundskriv og publisert på Landbruksdirektoratet hjemmeside. Det ble lagt opp til forenkling av saksbehandlingen og mindre bruk av skjønn for at kommuner og fylkesmenn kunne gi så rask behandling av erstatningssøknadene som mulig. Mange foretak som søker avlingssvikterstatning har en vanskelig likviditet, og erstatningen skal avhjelpe en vanskelig økonomisk situasjon.