Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Avlingssvikt 2015

For skadeåret 2015 er det utbetalt 30 mill. kroner fordelt på 780 søkere/produsenter. 2015 ble dermed et år med moderate utbetalinger til avlingssvikt. Det var kornproduksjonen i Trøndelag og fruktproduksjonen i Hordaland som ble hardest rammet av klimaet i 2015. I begge fylkene ble det utbetalt 8 mill. kroner.

I Trøndelag ødela kaldt vær og mye regn kornavlingene for mange bønder, og i Hordaland medførte en kald vår og forsommer store avlingstap i fruktproduksjonen.  

Avlingssvikt fordelt på fylke og vekstgruppe

Tabell med erstatningsutbetalinger 2015

Hvilke produksjoner ble rammet i 2015

Vekstsesongen 2015 ble uvanlig god for korndyrkere for landet samlet. Kaldt vær og mye regn ødela likevel avlingene til mange bønder i Sør- og Nord-Trøndelag, Langvarig regn druknet mye av kornet som ble sådd tidlig, og vannmettet jord førte til at store areal ikke ble sådd før i juli. Kraftig haglvær som kom inn over Midt-Norge i august, førte også til store ødeleggelser i kornåkrene.

Skadeåret resulterte i 325 skadesaker fra Nord-Trøndelag i vekstgruppe korn, og utbetalingen ble 8,1 mill. kroner, noe som utgjør 83 % av utbetalingene i vekstgruppen samlet i 2015.

Det ble en svak fruktsesong på Vestlandet, hvor særlig fruktprodusenter i Hordaland hadde en svært utfordrende vekstsesong, det ble mindre avlinger enn på flere tiår. Årsaken til avlingssvikten var en uvanlig kald vår og forsommer, med sen og ujevn modning. En lang og mild høst førte til at noe av avlingen ble berget.

Skadeåret resulterte i 150 skadesaker i Hordaland i vekstgruppe frukt. Utbetalingen på 8,3 mill. kroner utgjør 96 % av erstatningene i vekstgruppen samlet i 2015.

Kakediagram- produksjoner

Avlingssvikt 2006 - 2015

Utbetalingene knyttet til erstatning for avlingssvikt varierer mye fra år til år. I siste tiårsperiode varierer utbetalingene mellom xx i 2008 og 90 mill. kr i 2011. Gjennom siste tiårsperiode har vi hatt fire år med erstatningsutbetalinger på over 75 mill. kroner, 2007, 2010, 2011 og 2013.          

2010 var et spesielt år, da over 70 prosent av utbetalingene gikk til Troms fylke der  grovfôrproduksjonen sviktet. 

Graf - tidsrekke

Tabell som viser erstatningsutbetalinger 2006 - 2015