Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Avlingssvikt 2016

 For skadeåret 2016 er det utbetalt 6,4 mill. kroner fordelt på 100 søkere. 2016 ble dermed et år med historisk lave utbetalinger til avlingssvikt. Det var gode avlinger for de fleste vekster over hele landet i 2016. Avlingssvikten var i hovedsak forårsaket av overvintringsskader og skader grunnet kraftig nedbør og hagl.  Utbetalingene var størst i Nord og Sør-Trøndelag.

Avlingssvikt - 2016

Tabell med erstatningsutbetalinger 2016

Hvilke produksjoner ble rammet i 2016

I Nord Trøndelag ble det utbetalt erstatning for avlingstap i jordbærproduksjon grunnet overvintringsskader på plantene. I Østfold og Vestfold ble det utbetalt erstatning til avlingssvikt i bærproduksjon grunnet mye regn og haglskader.

Erstatningsutbetaling til tap i grovfôrproduksjon ble gitt i Nord- og Sør Trøndelag, delvis forårsaket av isbrann og delvis av tørke.     

Produksjon med avlingssvikt 2016

 

Avlingssvikt 2007 - 2016

Utbetalingene knyttet til erstatning for avlingssvikt varierer mye fra år til år. I siste tiårsperiode varierer utbetalingene mellom 6 mill. kroner i 2016 og 90 mill. kroner i 2011. Gjennom siste tiårsperiode har vi hatt fire år med erstatningsutbetalinger på over 75 mill. kroner, 2007, 2010, 2011 og 2013. 2010 var et spesielt år, da over 70 prosent av utbetalingene gikk til Troms fylke der  grovfôrproduksjonen sviktet. 

Avlingssvikt 2007-2016

Tabell som viser erstatningsutbetalinger 2007 - 2016

Erstatningsordningen ble etablert i 1973 som ”Avlingsskadetrygd i jordbruket”. Ordningen har vært i stadig utvikling. Ved jordbruksoppgjøret i 2002 ble ”Katastrofefondet for plante- og honningproduksjon” gjort om til ”Skadefondet for landbruksproduksjon”. Fra 2011 ble dette fondet omgjort til en overslagsbevilgning, kapittel 1150, post 71. En overslagsbevilgning innebærer at utgifter som kan dekkes følger av regelverk som Stortinget har fastsatt.