Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Svikt i honningproduksjon

Honningproduksjon drives hovedsakelig i de sørlige fylkene av landet. Når birøktere opplever at mengden honning er mye lavere enn normalt, kan de ha rett til erstatning. Vilkåret er at produksjonen må være redusert som en følge av klimatiske forhold som birøkteren ikke kan sikre seg mot, for eksempel redusert blomstring og/eller dårlig flyvær. Antall søknader og utbetalinger er dermed et resultat av været, og det kan være forholdsvis store lokale variasjoner.

Tabell erstatningsutbetalinger 2017

Tabell erstatningsutbetalinger 2016

 

I 2017 viser foreløpige tall at det ble utbetalt 750.000 kroner i erstatning til 12 søkere som opplevde svikt i honningproduksjon. Rogaland og Akershus hadde de høyeste utbetalingene med henholdsvis 236.000 kroner og 180.000 kroner (foreløpig tall).

Årsaken til svikt i honningproduksjon i 2017 er beskrevet som store nedbørsmengder og lave temperaturer over lang tid.

Tabell erstatningsutbetalinger 2008 - 2017

Diagrammet viser erstatning utbetalt i perioden 2008 til 2017. Gjennomsnittlig årlig utbetaling de 10 siste årene er 1,4 mill. kroner. Ett år utpeker seg med særlig stor utbetalinger. Året 2009 ble det utbetalt 4,5 mill. kroner i erstatning fordelt på 82 søkere. Produsentene i Aust-Agder ble hardt rammet, og fikk utbetalt til sammen 2 mill. kroner i erstatning. Skadeårsaken dette året var i hovedsak mye nedbør i lyngtrekket.

De senere årene har svikten i honningproduksjon vært ganske begrenset. I 2014 var det en tørr og varm sommer over hele landet, og samlet utbetaling endte på 65.000 kroner. Ikke siden 2002 har det vært utbetaling på dette lave nivået.