Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Erstatning etter offentlige pålegg

Erstatning etter offentlige pålegg skal bidra til å redusere landbruksvirksomheters tap ved pålegg fra Mattilsynet.

Pålegg for å bekjempe ulike sykdommer i plante- og husdyrproduksjon og ulike planteskadegjørere kan gis som ledd i å oppfylle matlovens formål om å sikre helsemessig trygge næringsmidler og miljøvennlig produksjon.

Ordningen skal være med på å:

  • bidra til bekjempelse av planteskadegjørere og dyresykdommer
  • bidra til trygg mat
  • redusere den økonomiske belastningen ved ulike bekjempelsestiltak

På de to sidene tilhørende denne siden, kalt "Husdyr" og "Planter" i menyen til venstre, finnes statistikken for to av Landbruksdirektoratets delordninger  –  en som gir rett til erstatning når det foreligger pålegg ved utbrudd av sykdommer i husdyrproduksjon og en tilsvarende ved utbrudd av planteskadegjørere.

Du finner statistikk for de to ordningene ved å klikke videre i menyen til venstre på "Husdyr" og "Planter".
Statistikken blir oppdatert årlig.