Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Erstatning ved planteskadegjørere

Mattilsynet kan gi pålegg om å destruere planter for å bekjempe planteskadegjørere. I slike tilfeller kan foretaket ha rett til erstatning. I perioden 2000-2017 er det utbetalt over 200 mill. kroner i erstatning som følge av planteskadegjørere.


Formålet med erstatningsordningen er å gi økonomisk erstatning for å redusere belastningen for foretaket. Tiltak som kan pålegges for å hindre smittespredning, kan være å destruere planter og rengjøre veksthus og redskap som benyttes i produksjonen.


Erstatninger utbetalt i 2017
I 2017 ble det utbetalt i overkant av 10,5 mill. kroner i erstatning som følge av planteskadegjørere. To tredeler av utbetalingene var på grunn av sanering for tomatmøll, Tuta absoluta, i Rogaland. Omtrent en tredel av totale utbetalinger er sluttutbetalingene til ett foretak, også dette i Rogaland, etter utbrudd av Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd) i tomatproduksjonen i 2016. Planteskadegjøreren Phytophtora ramorum har blitt påvist årlig de siste årene, og ga erstatningsutbetalinger på til sammen 1 mill. kroner.

 

Figuren viser utbetalinger av erstatning for tiltak innen planteproduksjonen etter offentlige pålegg, i perioden 2000 - 2017


Ved å trykke her kan du finne tabell og figur over utbetalinger av erstatning per type planteskadegjører 2017  

 

Figuren viser utbetaling av erstatning i plante-saker etter offentlige pålegg, per fylke i 2017

 

Erstatning fordelt fylkesvis i 2017
Rogaland hadde størst erstatningsutbetalinger totalt i 2017, og det er skadegjørere i veksthusproduksjonen som utløste de største utbetalingene. De andre fylkene som fikk utbetaling dette året var Hedmark, Vestfold og Hordaland.

Tabell med tall per fylke kan du finne ved å trykke her


Utbetalinger i perioden 2000 til 2017
I perioden 2000 – 2017 er det utbetalt over 200 mill. kroner i erstatning som følge av planteskadegjørere. Utbetalingene varierer betydelig mellom år. I året 2009 var det store utbrudd, og det ble utbetalt over 27 mill. kroner. Dette er høyeste totalbeløp i denne perioden. Utbrudd av pærebrann i en planteskole førte til en utbetaling på 8.2 mill. kroner det året. I 2000 og 2015 var det lite erstatningsberettigede sykdomsutbrudd og utbetalingene var 2.1 og 2.8 mill. kroner. I 2017 var erstatningsutbetalingene litt under gjennomsnittlig årlig utbetaling for perioden.

Skadegjørerne Tospovirus, Heksekost og TCDVd er skadegjørere som har utløst høye årlige utbetalinger. De siste 10 år har utbrudd av Tospovirus alene utløst erstatning for til sammen 18 mill. kroner.

 

 


Tabell og figur over totale utbetalinger i perioden 2000-2017 kan du finne ved å trykke her

Tabell over årlige utbetalinger per planteskadegjører i perioden 2007-2017 kan du finne ved å trykke her

 

 

Kontaktperson

Mer om temaet