Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Erstatning ved utmarksbeite

På disse sidene finner du statistikk for erstatningsordninger som Landbruksdirektoratet forvalter, knyttet til utmarksbeite.

Dette gjelder to ordninger:
• Radioaktivitet
• Beiterestriksjoner

 

Utbetalinger i 2018

For erstatninger i forbindelse med radioaktivitet ble det i 2018 utbetalt ca 470 000 kroner. For beitesesongen 2018 ble det samlet utbetalt ca 750 000 kroner i erstatning. Det ble ikke utbetalt erstatning ved pålagte beiterestriksjoner dette året. Erstatning for radioaktivitet per fylke viser at behovet for tiltak, knyttet til tidligere nedfall fra Tsjernobyl-ulykken, var størst i Nordland.

 
Erstatningsordningen for tap av sau på utmarksbeite er avviklet.

I tillegg til disse ordningene forvalter Miljødirektoratet en erstatningsordning for tap av sau som skyldes fredet rovvilt.