Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Erstatning for tap av sau på beite

Erstatningsordningen er avviklet fra 1.1.2015.

Foretak med store og uforutsette tap av sau på utmarksbeite har kunnet søke om erstatning over denne ordningen. Ordningen erstattet ikke tap forårsaket av fredet rovvilt.

Omfanget av erstatning for tap av sau varierte betydelig mellom år, med størst utbetaling i 2011. Mest erstatning ble utbetalt til dyreeiere i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Klimavariasjoner kan være en medvirkende årsak til variasjoner. Varme og fuktige år gir større forekomster av flått og alveld, som igjen bidrar til økt tap av sau på utmarksbeite.

Statistikken viser en oversikt over erstatningsutbetalinger frem til ordningen ble avviklet.

Tap av sau 2000-2014

  

Tabell - tidsserie 2000 - 2014

 

Miljødirektoratet forvalter erstatningsordningen for tap av sau som skyldes fredet rovvilt

 

Kontaktpersoner

  • Jens Wollebæk, tlf.: 78 60 60 87

Mer om temaet