Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Miljøtilskudd

Her finner du statistikk over utbetalt tilskudd til miljøtiltak i jordbruket.

Regionalt miljøtilskudd 2019 fordelt på miljøformål, mill. kroner

 

 

Diagrammet viser utbetalt tilskudd (i mill. kroner) til regionale miljøtiltak fordelt på miljøformål.

I 2019 mottok 20 880 foretak til sammen 525 mill. kroner i regionale miljøtilskudd. Blant disse har 747 beitelag fått støtte til drift av beitelag. Størsteparten av midlene ble brukt til å ivareta kulturlandskap og redusere avrenning til vassdrag og kyst, henholdsvis 28 prosent og 32 prosent av det totale RMP-tilskuddet.  

 

Regionalt miljøtilskudd fordelt på miljøformål - tallgrunnlag


Regionalt miljøtilskudd over tid fordelt etter hovedformål, mill. kroner

 

 

Diagrammet viser utbetaling av regionale miljøtilskudd fordelt på hovedformål i perioden 2009 til 2019.

I 2019 ble det utbetalt 255,4 mill. kroner til tiltak for å ivareta  kulturlandskap og biologisk mangfold. Dette er en 19 % økning fra 2009.

Utbetalt tilskudd til tiltak mot forurensning til vann og luft har økt fra 190,4 mill. kroner i 2009 til 265,2 mill. korner i 2019 (med ca 39 %).

Regionalt miljøtilskudd over tid fordelt etter hovedformål - tallgrunnlag


Regionalt miljøtilskudd 2019 - fylkesvise utbetalinger fordelt på hovedformål, mill. kroner

 

 

Diagrammet viser fylkesvise utbetalinger av regionalt miljøtilskudd i 2019, fordelt på hovedformål.

Oppland var det fylket som brukte mest midler (45 mill. kroner) på å ivareta kulturlandskap og biologisk mangfold.

Østfold og Oslo og Akershus har brukt mesteparten av midlene på tiltak mot forurensning til vann og luft (henholdsvis 44 mill. kroner og 50 mill. kroner).

Regionalt miljøtilskudd - fylkesvise utbetalinger fordelt på hovedformål - tallgrunnlag


Tilskudd til drift av beitelag (OBB) 2019

 

 

Diagrammet viser fylkesvise utbetalinger av tilskudd til drift av beitelag i 2019.

Totalt ble det utbetalt 30 mill. kroner i tilskudd til drift av beitelag.

 

 

Tilskudd til drift av beitelag (OBB) - tallgrunnlag


Spesielle miljøtiltak i jordbruket 2019 fordelt på hovedformål

 

 

Diagrammet viser tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) i 2019, fordelt på hovedformål.

 

 

 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket fordelt på hovedformål - tallgrunnlag


Spesielle miljøtiltak i jordbruket over tid fordelt etter hovedformål, mill. kroner

 

 

Diagrammet viser tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) i perioden 2009 til 2019, fordelt på hovedformål.

 

 

 

 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket over tid fordelt etter hovedformål - tallgrunnlag


Spesielle miljøtiltak i jordbruket - fylkesvise prioriteringer i 2019, mill. kroner

 

 

Diagrammet viser tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i 2019 fordelt på fylke.

 

 

 

 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - fylkesvise prioriteringer - tallgrunnlag


Utvalgte kulturlandskap - utbetalinger over tid fordelt etter tiltakskategori

 

 

Diagrammet viser utbetalinger av tilskudd til utvalgte kulturlandskap i perioden 2013 - 2019, fordelt på tiltakskategori.

 

 

 

Utvalgte kulturlandskap - utbetalinger over tid fordelt etter tiltakskategori - tallgrunnlag