Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Miljøtilskudd

Her finner du statistikk over utbetalt tilskudd til miljøtiltak i jordbruket.

Regionalt miljøtilskudd 2018 fordelt på miljøformål, mill. kroner

 

 

Diagrammet viser utbetalt tilskudd (i mill. kroner) til regionale miljøtiltak fordelt på miljøformål.

I 2018 mottok 20 260 foretak til sammen 490 mill. kroner i regionale miljøtilskudd. Blant disse har 750 beitelag fått støtte til drift av beitelag. Størsteparten av midlene ble brukt til å ivareta kulturlandskap og redusere avrenning til vassdrag og kyst, henholdsvis 30 prosent og 33 prosent av det totale RMP-tilskuddet.  

 

Regionalt miljøtilskudd fordelt på miljøformål - tallgrunnlag


Regionalt miljøtilskudd over tid fordelt etter hovedformål, mill. kroner

 

 

Diagrammet viser utbetaling av regionale miljøtilskudd fordelt på hovedformål i perioden 2008 til 2018.

I 2018 ble det utbetalt 255,6 mill. kroner til tiltak for å ivareta  kulturlandskap og biologisk mangfold. Dette er en 26 % økning fra 2008.

Utbetalt tilskudd til tiltak mot forurensning til vann og luft har økt fra 183,2 mill. kroner i 2008 til 232,1 mill. korner i 2018 (med ca 27 %).

Regionalt miljøtilskudd over tid fordelt etter hovedformål - tallgrunnlag


Regionalt miljøtilskudd 2018 - fylkesvise utbetalinger fordelt på hovedformål, mill. kroner

 

 

Diagrammet viser fylkesvise utbetalinger av regionalt miljøtilskudd i 2018, fordelt på hovedformål.

Oppland var det fylket som brukte mest midler (48 mill. kroner) på å ivareta kulturlandskap og biologisk mangfold.

Østfold og Oslo og Akershus har brukt mesteparten av midlene på tiltak mot forurensning til vann og luft (henholdsvis 38 mill. kroner og 47 mill. kroner).

Regionalt miljøtilskudd - fylkesvise utbetalinger fordelt på hovedformål - tallgrunnlag


Tilskudd til drift av beitelag (OBB) 2018

 

 

Diagrammet viser fylkesvise utbetalinger av tilskudd til drift av beitelag i 2018.

Totalt ble det utbetalt 27,5 mill. kroner i tilskudd til drift av beitelag. Oppland og Trøndelag står for omtrent 40% av disse utbetalingene.

 

 

Tilskudd til drift av beitelag (OBB) - tallgrunnlag


Spesielle miljøtiltak i jordbruket 2018 fordelt på hovedformål

 

 

Diagrammet viser tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) i 2018, fordelt på hovedformål.

 

 

 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket fordelt på hovedformål - tallgrunnlag


Spesielle miljøtiltak i jordbruket over tid fordelt etter hovedformål, mill. kroner

 

 

Diagrammet viser tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) i perioden 2008 til 2018, fordelt på hovedformål.

 

 

 

 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket over tid fordelt etter hovedformål - tallgrunnlag


Spesielle miljøtiltak i jordbruket - fylkesvise prioriteringer i 2018, mill. kroner

 

 

Diagrammet viser tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i 2018 fordelt på fylke.

 

 

 

 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - fylkesvise prioriteringer - tallgrunnlag


Utvalgte kulturlandskap - utbetalinger over tid fordelt etter tiltakskategori

 

 

Diagrammet viser utbetalinger av tilskudd til utvalgte kulturlandskap i perioden 2013 - 2018, fordelt på tiltakskategori.

 

 

 

Utvalgte kulturlandskap - utbetalinger over tid fordelt etter tiltakskategori - tallgrunnlag