Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Naturskadeerstatning

På disse sidene kan du finne statistikk fra den statlige erstatningsordningen for naturskade. Vi presenterer tall fra det siste året, og tall som viser utvikling over flere år. Statistikken vil bli oppdatert årlig.

Frem til 1.januar 2017 har naturskadeutsatte henvendt seg til lensmannen for å få bistand til å søke om offentlig naturskadeerstatning. Nå skal skadelidte søke selv via et elektroniske skjema på nett, direkte til Landbruksdirektoratet. Les mer om dette på www.naturskadeordningen.no.

Tilkjent erstatning i 2016
I 2016 ble det gitt tilsagn om 109,7 millioner kroner i statlig naturskadeerstatning i totalt 1.151 skadesaker. Tallene omfatter saker som har fått vedtak om erstatning i 2016. Disse omfatter også en del skader som inntraff i 2015.

Kartet under viser tilkjent i naturskadeerstatning i 2016 fordelt på fylker.

 

Last ned tallene