Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Naturskadeerstatning

På disse sidene kan du finne statistikk fra den statlige erstatningsordningen for naturskade. Vi presenterer tall fra det siste året, og tall som viser utvikling over flere år. Statistikken vil bli oppdatert årlig.

Mer informasjon om den statlige naturskadeordningen finner du på  www.naturskadeordningen.no.

Tilkjent erstatning i 2017
I 2017 ble det gitt tilsagn om 88 millioner kroner i naturskadeerstatning, og det ble behandlet 634 søknader om erstatning. Flere hendelser satte sitt preg på 2017, blant andre flommen i Sogn og Fjordane i slutten av juli, hvor Stryn og Gloppen kommune ble hardt rammet. I månedsskiftet september- oktober førte ekstreme nedbørsmengder til flom flere steder i Agder-fylkene.

Kartet under viser tilkjent naturskadeerstatning i 2017 fordelt på fylker.

 

Last ned tallene