Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

80 mill. kroner i naturskadeerstatning i 2018

I 2018 ble det behandlet 567 søknader om statlig erstatning etter naturskader. Den store skadeårsaken var flom.


I alt ble det tildelt 79,9, mill. kroner i statlig erstatning etter naturskader i fjor. Hele 91 prosent av søknadene som ble behandlet skyldtes flom. Flomrammede fikk i 2018 72,8 mill. kroner i erstatning. Oppland er det fylket med flest søknader om statlig naturskadeerstatning i 2018 med 97 saker.

Flommer i mai og oktober
Hedmark ble utsatt for flom i mai, og de som søkte erstatning her fikk tildelt til sammen 16,9 mill. kroner. Oktoberflommen rammet mange i Oppland og Sogn og Fjordane, og per 1.februar 2019 er ikke alle søknadene ferdigbehandlet siden fristen for å søke er 3 måneder etter at naturskaden har skjedd. 2018-statistikken må derfor sees i lys av dette.

Veier og dyrka mark
I 2018 var det skader på veier og dyrka mark som ga mest i erstatning fra den statlige naturskadeordningen. Veiskader utgjorde nesten halvparten av sakene.
Lavt tall på søknader
I 2018 var det betydelige flommer både i Hedmark, Oppland og Sogn og Fjordane.Tallet på søknader var likevel blant de laveste sammenlignet med de siste 15 årene.- I et normalår behandler vi et sted mellom 1200 og 1500 søknader, så fjoråret ligger langt unna dette med i alt 567 behandlede saker, sier seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet.

 

FAKTA
Statens naturskadeordning dekker skader på privat eiendom som ikke kan forsikres mot naturskade.  Ordningen kan gi erstatning for skader på veier, broer, jordbruks-og skogsareal, kaier og moloer av stein eller betong, idrettsanlegg og andre byggverk som ikke dekkes av vanlig forsikring.
Les mer om Statens naturskadeordning på www.naturskadeordningen.no