Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Erstatning fordelt på årsak

For den statlige naturskadeordningen er flom den skadeårsaken som fører til flest erstatningssøknader og størst tilsagn om erstatning, dette gjelder for de fleste år tilbake i tid.

Flom var også den største skadeårsaken i 2018. Hele 91 prosent av den totale erstatningen gjaldt flomskader.

Tallene omfatter saker som er ferdig behandlet i 2018.

 

Last ned tallene

Relaterte nyheter