Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Erstatning fordelt på skadeobjekt

I 2018 var det skader på veier og dyrka mark som ga de største erstatningsbeløpene fra den statlige naturskadeordningen.

567 søknader fikk til sammen tildelt 79,9, millioner kroner i 2018. Merk at søknadene etter oktoberflommen i 2018 ikke er med i denne statistikken.  

Nedenfor ser du et diagram som viser hvilke objekter som omfattes av naturskadeordningen, og hvordan erstatningsbeløpene fordeler seg på de ulike objektene.

Last ned tallene

Relaterte nyheter