Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Erstatningsvedtak over tid

Diagrammet under viser antall erstatningssaker i perioden 2003 – 2018.

Svingningene fra år til år kommer til syne i diagrammet. De siste årene har det vært færre erstatningsutbetalinger, men i 2012 - 2014 var det svært mange, på grunn av store naturskadehendelser som flom på Østlandet i både 2011 og i 2013.

I 2018 var det betydelige flommer både i Hedmark, Oppland og Sogn og Fjordane. Tallet på søknader var likevel blant de laveste sammenlignet med de siste 15 årene. 

 

Last ned tallene

Relaterte nyheter