Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisutvikling på egg - juni 2020

Den gjennomsnittlige vektede prisen på egg i EU i juni (uke 23 – 26) endte på 1,30 euro, tilsvarende 13,83 norske kroner, per kg egg. Målt i norske kroner var dette 4,8 prosent lavere enn gjennomsnittprisen i mai. Prisene i EU har nå falt i tre måneder på rad.

Flere av landene Norge har importert egg fra den senere tid hadde et fall i prisene i mai, for eksempel Estland der prisene falt med 5 prosent målt i norske kroner. Prisene i Sverige og Nederland økte derimot med henholdsvis 5 og 1 prosent i mai målt i norske kroner.

Italia og Østerrike har fortsatt de høyeste eggprisene i Europa selv om disse har gått nedover siden midten av april. En kg egg i Italia og Østerrike kostet henholdsvis 1,77 og 1,86 euro i uke 26.

Tallgrunnlag for grafen | Internasjonale priser - samlet oversikt

Velg et tidsrom ved å dra i de to små handtakene.
Prisene er ukespriser. Datoen peker på fredagen i den aktuelle uken.

Alle prisar er i NOK per kg. Norske priser er fra markedsregulator Nortura SA. Til og med 2011 har prisen vært på egg fra høns i tradisjonelle bur. Fra 2012 er eggprisen et vektet gjennomsnitt av egg fra høns i miljøinnredede bur og frittgående høns.

De internasjonale prisene er fra EU sine medlemsland, og er gjennomsnittlige priser fra foregående uke. Eggprisene er utsalgsprisen fra eggpakkerier, av egg klasse A str. M og L.

De internasjonale prisene er regnet om til NOK ved hjelp av gjennomsnitt av daglige valutakurser fra Noregs Bank for den aktuelle uken. Prisene er publisert på EU-kommisjonen sitt nettsted.

Kontaktperson

Mer om temaet