Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisutvikling på egg - august 2019

Den vektede gjennomsnittsprisen for egg i EU økte jevnt fra uke 32 til 35 og endte på euro 1,21 per kg egg for august sett under ett. Prisene i Danmark og Sverige var på henholdsvis euro 1,72 og 1,74 per kg egg i snitt for de fire ukene sett under ett. Spania hadde den høyeste veksten fra uke 31 til 35 på 16,6 prosent og hadde en gjennomsnittspris på euro 0,87 per kg egg i august. Østerrike hadde de dyreste eggene i måneden på euro 1,91 per kg, mens Spania hadde den laveste gjennomsnittsprisen. Prisen for august var her på euro 0,87 per kg. Gjennomsnittprisen i Polen var på sin side euro 1,91 per kg.  

Tallgrunnlag for grafen | Internasjonale priser - samlet oversikt

Vel eit tidsrom ved å dra i dei to små handtaka.
Prisane er vekeprisar. Datoen peiker på fredagen i den aktuelle veka.

Alle prisar er i NOK per kg. Norske prisar er frå marknadsregulator Nortura SA. Til og med 2011 har prisen vore på egg frå høns i tradisjonelle bur. Frå 2012 er eggprisen eit vekta gjennomsnitt av egg frå høns i miljøinnreda bur og frittgåande høns. Dei internasjonale prisane er frå EU sine medlemsland, og er gjennomsnittlege priser frå foregåande veke. Eggprisane er utsalgsprisen frå eggpakkerier, av egg klasse A str. M og L.

Internasjonale priser er rekna om til NOK ved hjelp av gjennomsnitt av daglege valutakurser frå Noregs Bank for den aktuelle veka. Prisane er publisert på EU-kommisjonen sin nettstad.

Kontaktperson

Mer om temaet