Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisutvikling på egg - august 2020

Den gjennomsnittlige noteringsprisen på egg i EU følger, i likhet med norske egg, en priskurve med pristopp litt før påske og jul, og prisnedgang på sommeren. I første halvår i år har snittprisen i EU fulgt samme prisutvikling, men prisnivået har ligget høyere enn normalt. Vanligvis stiger prisen fra midten av juli og videre utover høsten, og denne prisstigningen har ikke inntruffet ennå. Dermot har prisen fortsatt å synke. Snittprisen i EU lå ved utgangen av august på et lavere nivå enn normalt for denne tiden.

Noteringsprisen på svenske egg lå lavt i midten av juli, men steg så første uken i august til en topp på € 180,25 100 kg (uke 32). Prisen falt deretter. Noteringsprisen ved utgangen av august var på € 166,54 100 kg (uke 35). Omregnet til norsk valuta utgjør dette kr 17,57 per kg. Noteringsprisen på norske egg er svært stabil, og økte litt fra og med juli i tråd med en økning i planlagt gjennomsnittspris på egg for det nye avtaleåret. Noteringsprisen var  kr 20,21 per kg i uke 35.

Tallgrunnlag for grafen | Internasjonale priser - samlet oversikt

Velg et tidsrom ved å dra i de to små handtakene.
Prisene er ukespriser. Datoen peker på fredagen i den aktuelle uken.

Alle prisar er i NOK per kg. Norske priser er fra markedsregulator Nortura SA. Til og med 2011 har prisen vært på egg fra høns i tradisjonelle bur. Fra 2012 er eggprisen et vektet gjennomsnitt av egg fra høns i miljøinnredede bur og frittgående høns.

De internasjonale prisene er fra EU sine medlemsland, og er gjennomsnittlige priser fra foregående uke. Eggprisene er utsalgsprisen fra eggpakkerier, av egg klasse A str. M og L.

De internasjonale prisene er regnet om til NOK ved hjelp av gjennomsnitt av daglige valutakurser fra Noregs Bank for den aktuelle uken. Prisene er publisert på EU-kommisjonen sitt nettsted.

Kontaktperson

Mer om temaet