Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisutvikling på egg - oktober 2019

Den vektede gjennomsnittsprisen for egg i EU fortsetter å øke. I oktober økte prisen fra euro 1,28 per kg i uke 40 til euro 1,34 per kg i uke 44. Samlet var prisen i gjennomsnitt på euro 1,31 per kg for de fem ukene, opp fra prisen på euro 1,26 per kg fra september. Prisene i Danmark, Sverige og Polen var på henholdsvis euro 1,71, 1,80 og 1,39 per kg i oktober. Østerrike har fortsatt de høyeste eggprisene. I oktober var prisen her på euro 1,90 per kg. Belgia hadde den høyeste 4-ukersveksten. Fra uke 40 til 44 økte prisen fra euro 1,22 til 1,39 per kg, en økning på 14,1 prosent. 

Tallgrunnlag for grafen | Internasjonale priser - samlet oversikt

Vel eit tidsrom ved å dra i dei to små handtaka.
Prisane er vekeprisar. Datoen peiker på fredagen i den aktuelle veka.

Alle prisar er i NOK per kg. Norske prisar er frå marknadsregulator Nortura SA. Til og med 2011 har prisen vore på egg frå høns i tradisjonelle bur. Frå 2012 er eggprisen eit vekta gjennomsnitt av egg frå høns i miljøinnreda bur og frittgåande høns. Dei internasjonale prisane er frå EU sine medlemsland, og er gjennomsnittlege priser frå foregåande veke. Eggprisane er utsalgsprisen frå eggpakkerier, av egg klasse A str. M og L.

Internasjonale priser er rekna om til NOK ved hjelp av gjennomsnitt av daglege valutakurser frå Noregs Bank for den aktuelle veka. Prisane er publisert på EU-kommisjonen sin nettstad.

Kontaktperson

Mer om temaet