Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisutvikling på egg - januar 2020

Den vektede gjennomsnittsprisen for egg i EU falt i januar 2020, noe som er normalt for prisutviklingen denne måneden. I januar var den gjennomsnittlige prisen på euro 1,36 per kg, en reduksjon på 2,9 prosent fra desember 2019. Indeksen ble trukket noe opp som følge av at eggprisene fra UK ikke lenger inkluderes i indeksen. De gjennomsnittlige prisene i Danmark, Sverige og Polen var på euro 1,71, 1,62 og 1,50 per kg egg i januar. Østerrike hadde de dyreste eggene. I januar var prisen per kg egg her på euro 1,91.

Tallgrunnlag for grafen | Internasjonale priser - samlet oversikt

Vel eit tidsrom ved å dra i dei to små handtaka.
Prisane er vekeprisar. Datoen peiker på fredagen i den aktuelle veka.

Alle prisar er i NOK per kg. Norske prisar er frå marknadsregulator Nortura SA. Til og med 2011 har prisen vore på egg frå høns i tradisjonelle bur. Frå 2012 er eggprisen eit vekta gjennomsnitt av egg frå høns i miljøinnreda bur og frittgåande høns. Dei internasjonale prisane er frå EU sine medlemsland, og er gjennomsnittlege priser frå foregåande veke. Eggprisane er utsalgsprisen frå eggpakkerier, av egg klasse A str. M og L.

Internasjonale priser er rekna om til NOK ved hjelp av gjennomsnitt av daglege valutakurser frå Noregs Bank for den aktuelle veka. Prisane er publisert på EU-kommisjonen sin nettstad.

Kontaktperson

Mer om temaet