Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisutvikling på gulrot august 2020

I motsetning til i juli, er norske priser på gulrot i august for kilos pakker. Det samme gjelder derfor gulrot i det internasjonale markedet. Endringen fra bunt til kilo medfører at internasjonale priser gikk mer ned enn de norske prisene, men tysk kilosvare var likevel dyrere enn i fjor på samme tid. Norsk gulrot i kilos pakker hadde en gradvis prisnedgang i august, og i løpet av måneden omtrent en prosentvis nedgang på nivå med tysk vare.

 

Tallgrunnlag for grafen | Internasjonale priser - samlet oversikt

Velg et tidsrom ved å dra i de to små håndtakene.
Prisene er ukepriser. Datoen peker på fredagen i den aktuelle uka.

Alle priser er i NOK per kg. Internasjonale priser er omregnet til NOK ved bruk av valutakurser fra Norges Bank den aktuelle uken.
Norske priser: Landbruksdirektoratets noteringspriser til produsent for målprisvarene gulrot og løk.
Internasjonale priser: Ukentlige prisbarometer hos AMI. Gulrot i bunt t.o.m. uke 31, deretter et kilo pakket vare, løk i størrelse 60+/70mm+.
Kilde: AMI natürlich informiert.

Kontaktperson

Mer om temaet